Ajutorul de care ai nevoie

Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR)

Transportul rutier al mărfurilor periculoase, ca şi cel realizat pe calea ferată, căile navigabile interioare, precum şi transportul maritim şi aerian, sunt reglementate prin acorduri internaţionale, reglementări ale Uniunii Europene, precum şi prin legislaţia națională.

Transportul mărfurilor periculoase este reglementat cu scopul de a preveni, pe cât posibil, accidentele şi daunele cauzate oamenilor, mediului, mijloacelor de transport sau bunurilor.
Expedierea mărfurilor periculoase trebuie efectuată numai după o clasificare şi ambalare adecvate.

Regulamentul tip al ONU armonizează reglementările diferitelor moduri de transport într-un sistem de clasificare în care fiecare substanţă sau obiect periculos în parte este atribuit unei anumite clase, în conformitate cu tipul de pericol pe care îl prezintă substanţa.

Transportul – intern şi internaţional – rutier al mărfurilor periculoase se realizează în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase – ADR.
ADR stabileşte dispoziţiile aplicabile în vederea clasificării, ambalării, marcării, etichetării mărfurilor periculoase. Acesta include, de asemenea, prescripţii specifice privind vehiculul sau cisterna utilizat/ă, precum şi prevederi referitoare la modul în care trebuie desfăşurate operațiunile de încărcare, umplere, descărcare etc.

 

Grupa de ambalare şi clasa impun, împreună, modul în care trebuie realizate: ambalarea (inclusiv ambalajele interioare şi exterioare), materialele adecvate din care trebuie să fie realizate ambalajele, mărcile şi etichetele care trebuie aplicate pe acestea, precum şi celelalte dispoziţii prevăzute pentru desfăşurarea transportului mărfurilor periculoase în condiţii de siguranţă, securitate şi legalitate.

Asztali nézet